GOALS FOR 2019
Jag tänkte att jag ska göra en litet blogginlägg där jag kommer att berätta allt om mina mål för 2019! Eller .. Jag valde ut 5 mål jag har (men jag har faktiskt en längre lista än det hehe)!


///

I was thinking that I will do a little post where I will tell you all about my goals for 2019! Or..I picked out 5 main goals I have, (but I actually have a longer list than that hehe)  So here we go!
1. Var mer aktiv - Jag vill verkligen bli mer aktiv och börja springa, göra fler övningar för att stärka min kropp!


1. Be more active - I really want to become more active and start running, doing more exercises to strengthen my body!2. Läs minst tre böcker. Jag hade det här förra året också, och jag lyckades köpa några bra böcker men jag läste bara en bok hehe. Jag tycker att läsning är riktigt bra för hjärnan osv!

2. Read at least three books. I had this one last year as well, and I managed to buy some great books but I only read one book hehe. I think reading is really great for your brain! 

3. Var lugnare och tryggare med mig själv. Och jag skulle säga att jag är det, men det här är något jag skulle vilja jobba med mer. Jag släpper inte in folk lätt i mitt liv längre och jag står upp för mig själv och bryr mig mer om min familj och nära vänner än nya människor jag möter (för att de kan såra dig eftersom du inte känner dem ). Och ja, det är bara något jag kommer att fortsätta med antar jag!

3. Be more calmer and confident with myself. And I would say that I am, but this is something I would like to work on more. I don't let in people to easily in my life anymore, and I am standing up for myself and care more about my family and close friends rather than just new people I meet (because they could hurt you because you don't know them). And well, it is just something I will continue with I guess!4. Var mer positiv. Jag kan ibland bli upprörd av något och då tenderar jag att tänka på ett negativt sätt, snarare än på ett positivt sätt!

4. Be more positive. I sometimes can get upset about something and then I tend to think in a negative way, rather than in a positive way, and to see solutions!
5. Resa! Jag vill resa, jag vill åka till Sverige, Estland och någon annanstans som Amsterdam kanske!

5. Travel! I want to make sure to travel, I want to go to Sweden, Estonia and somewhere else like Amsterdam!Do you have a goal or goals for 2019? 


Comments

Popular Posts