WHAT DO YOU THINK OF SOCIAL MEDIA?


En fråga som jag ofta ställer mig själv, är om vad jag egentligen tycker om social media. Och först och främst så måste jag ju få säga min positiva erfarenhet som jag har av social media, och det är ju att det är en väldigt positiv plats! Jag tycker att, ser man det fina med social media, så tycker jag att man får mycket glädje utav det, mycket inspiration, motivation, tips och trix. Det är kul att dela med sig av sina fina minnen genom bilder till instagram, eller videos till Youtube, skriva av sig i form utav en blogg, dela med sig av tips, intressanta nyheter. Samt så är det intresssant att ta del utav allt detta från andra. Så det tycker jag absolut är kul enligt mig!

Samtidigt så finns det ju även en negativ sida utav social media, vilket jag förövrigt försöker fokusera så lite som möjligt på. Elelr jag tänker liksom inte på det allt för mycket, och låter inte något på internet ta över mitt liv helt och hållet.

Till exempel så kan jag ju ändå framföra, att instagram kan ge en väldigt skev bild när det kommer till livsstil, utseende med mera. Man kan inbilla sig att man ska se ut på ett visst sätt, man börjar sträva efter det perfekta utseendet. Men in real life, så vet man ju inte vad som finns bakom en bild på instagram. Vad du kanske tror om bilden kanske inte stämmer överens med verkligheten. Så där gäller det att passa sig! Man får inte lägga för mycket tid på att oroa sig över det som finns på nätet, för det är ju ändå inte en riktig värld..om jag själv får uttrycka mig så. Jag visar ju också upp bilder som jag bara är nöjd med, jag visar inte upp mig själv i mjukisbyxor och när jag är hemma och vilat en hel dag till exempel. Så man får försöka se det fina i det hela, se det som en inpirations+ och nyhetskälla. Att det är en fantastisk plats att finna kunskap och inspiration från, men det är inte så mycket mer än så. Det är lite som en fantastisk fantasivärld. Eller vad tycker ni?///


One question I often ask myself is about what I really like social media. And first and foremost, I have to say my positive experience that I have from social media, and that is why it is a very positive place! I think, if you look nicely on social media, I think that you get a lot of fun from it, much inspiration, motivation and so on. It's fun to share your nice memories through images to instagram, or videos to Youtube, write in the form of a blog, share tips, interesting news. And so it's interesting to take part of all this from others. 

At the same time, there is also a negative side of social media, which I try to focus on as little as possible. Or, I'm not thinking about it too much, and I don't let anything on the internet take over my life.

For example, I can still say that instagram can give a very strange image when it comes to lifestyle, appearance and more. One may wonder that one should look in a certain way, starting to strive for the perfect look. But in real life, you do not know what is behind an image of instagram. What you might think about the image may not be true to reality. That's what it's all about! You do not have to spend much time worrying about what's on the net, because it's not a real world, though, I hope can express myself this way. I also show up images that I'm just happy with, I do not show myself in soft pants and when I'm home and have a rest day for example. So try to see the beauty of it all, see it as an inspiration + and news source. That it's a great place to find knowledge and inspiration from, but that's not much more than that. It's a bit like a fantastic fantasy world. Or what do you think?
Comments

Popular Posts