TO DARE TO LOVEJag kanske inte vågar bli kär. 

 Kanske bara inte just nu. 

 Kanske någon dag. 

 Då vågar jag. 

 Men inte nu.  Inte än. 

 Jag skrev denna dikt för två år sedan. Två år sedan, då jag bodde i Västerås, jobbade och hade typ precis gått ut gymnasiet. Jag var en småstadstjej och hade tankarna helt stängda. Jag tänkte hela tiden att "näe, that's it, livet går under nu" på grund av någon kille. Eller ja..på grund av lite vad som helst faktiskt. Men så är det ju inte. Det var två år sedan jag skrev den texten ovan. Jag minns det så klart. Jag var nog inte direkt så ledsen, men jag kände att jag aldrig skulle bli kär. Att jag aldrig skulle hitta den rätta. Att jag alltid skulle vandra ensam. I know. Hur kan man en tänka så när man inte ens fyllt 20..eller typ 30. Man är nog ung och tänker ganska smått. Idag är jag här. Och gud vad jag förändrats, och jag tänker brett. Och jag vågar bli kär. Därför vill jag ändra texten jag skrev: 

 Jag vågar bli kär.

Idag.

Imorgon också. 

 Jag vågar. 

 Nu. 

 Idag. 

 För jag vet att jag är älskvärd. Och det är värt att älska. 

 /// 

I may not dare to fall in love.. 

Maybe just not right now. 

Maybe some day.

Then I dare. 

But not now.

Not yet. 

I wrote this poem two years ago. Two years ago, when I lived in Västerås, I worked and had just finished high school. I was a little girl and had my thoughts completely closed. I always thought that "no, that's it, life goes by now" because of any guy. Or yes .. because of a little something actually. But it is not. It was two years since I wrote that text above. I remember that clearly. I probably was not so sad, but I felt I would never fall in love. That I would never find the right one. That I would always walk alone. I know. How can one think about when you did not even fill 20..and like 30. You are probably young and think quite small. Today I'm here. And god what I changed, and I think wide. And I dare to fall in love. Therefore I want to change the text I wrote: 

I dare to fall in love. 

Today.-

Tomorrow too.I dare.

Now.

Today. 

Because I know I'm loveable.

And i am worth loving.


Comments

Popular Posts