FIVE THINGS ABOUT ME- Får typ PANIK om det är stökigt. Så jag försöker alltid organisera och hålla det rent och snyggt hemma, kan liksom inte gå och lägga mig eller gå från hemmet om det är stökigt..


- Lagar jag mat hemma så äter jag helst lax med pasta och någon god pastasås! 

- Ska jag upp tidigt på morgonen (runt klockan 7) så mååste jag dricka en kopp kaffe och en kopp thé för att piggna till. Är inte en morgon människa över huvud taget, hehe

- Många av mina vanor har förändrats sen jag flyttade till Frankrike. Till exempel så slutade jag röka! i början när jag bodde här i Nice så rökte jag en del haha...men nu har jag inte rökt på ett par månader, varken feströkt eller dagligen. Jag har börjat röra på mig mer, äter mer hälsosamt! Och besöker på tok för mycket kafféer i princip varje dag för en kopp thé

- Hatar att åka buss, hahaa. Alltså när jag bodde i Sverige så typ älskade jag det..? Fast jag missade alltid bussen då och var typ alltid sen med mera, men det var alltid så mysigt. Här tycker jag bara att det är drygt då det är så många som åker och man får typ aldrig sitta ner. LAT. Haha.

/// 


- I get panic if it's messy. So I always try to organize and keep it clean and tidy at home, might as well not go to bed or going from the home if it is messy ..

- If I cook at home I eat salmon with pasta and some good pasta sauce!

- Should I get up early in the morning (around 7 am) I haaave to drink a cup of coffee and a cup of tea to feel awake. I am not a morning person at all, hehe

- Many of my habits have changed since I moved to France. For example I quit smoking! in the beginning when I lived here in Nice I smoked some haha ​​... but now I have not smoked for a few months, either party or smoked daily. I have begun to move more, eat more healthy! And visiting way too much cafés nearly every day for a cup of tea ;P


- Hate to ride the bus, hahaa. Then, when I lived in Sweden, I loved it ..? But I always missed the bus and then was kind of always late, etc., but it was always so cozy. Here I just feel that it is not funny when there are so many who go and you never get to sitt down. LAZY. Haha.

Comments

Popular Posts